1
کاور سیتی
سبد خرید

آخرین ست باکس ها

مشاهده همه

کاور خام ( جدید )

مشاهده همه

The Boy and the Heron 2023

کاور خام
950 تومان

Poor Things 2023

کاور خام
950 تومان

Lady Ballers 2023

کاور خام
950 تومان

Eileen 2023

کاور خام
950 تومان

There’s Something in the Barn 2023

کاور خام
950 تومان

Killers of the Flower Moon 2023

کاور خام
950 تومان

کاور جدید + زیرنویس فارسی

مشاهده همه

There’s Something in the Barn 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

Killers of the Flower Moon 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

Your Lucky Day 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

Your Lucky Day 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

The Persian Version 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

Killers of the Flower Moon 2023

به همراه زیرنویس فارسی
950 تومان

کاور فیلم های دوبله

مشاهده همه

In the Land of Saints and Sinners 2023

کاور دوبله
950 تومان

Genie 2023

کاور دوبله
950 تومان

Killers of the Flower Moon 2023

کاور دوبله
950 تومان

The Bad Guys A Very Bad Holiday 2023

کاور دوبله
950 تومان

Killers of the Flower Moon 2023

کاور دوبله
950 تومان

Savage Dog 2017

کاور دوبله
950 تومان

کاور سریال

مشاهده همه

Black Cake Season 1

کاور خام
1,400 تومان

Fargo Season 4

کاور خام
1,400 تومان

Fargo Season 3

کاور خام
1,400 تومان

Fargo Season 2

کاور خام
1,400 تومان

Fargo Season 1

کاور خام
1,400 تومان

Fargo Season 5

کاور خام
1,400 تومان

کاور انیمیشن

مشاهده همه

The Boy and the Heron 2023

کاور خام
950 تومان

The Bad Guys A Very Bad Holiday 2023

کاور دوبله
950 تومان

The Canterville Ghost 2023

کاور خام
950 تومان

Legend of Light Complete Series 1986

کاور خام
1,400 تومان

Mystery on the Cattle Hill Express 2023

کاور خام
950 تومان

The Bad Guys A Very Bad Holiday 2023

کاور خام
950 تومان

کاور خام ( قدیمی تر )

مشاهده همه

Vicious Fun 2020

کاور خام
1,500 تومان

Red Room 2019

کاور خام
950 تومان

Last Looks 2021

کاور خام
1,500 تومان

The Nun 2018

کاور خام
950 تومان

The Nun 2018

کاور خام
950 تومان

Pet Sematary 2019

کاور خام
950 تومان

کاور بلوری

مشاهده همه

The Boy and the Heron 2023

کاور بلوری
1,200 تومان

Poor Things 2023

کاور بلوری
1,200 تومان

Lady Ballers 2023

کاور بلوری
1,200 تومان

Eileen 2023

کاور بلوری
1,200 تومان

Black Cake Season 1

کاور بلوری
1,200 تومان

Iron Sky 2012

کاور بلوری
1,200 تومان

کاورهای قدیمی

مشاهده همه

Around the World in 80 Days 2004

کاور خام
1,500 تومان

Extreme Measures 1996

کاور خام
1,500 تومان

A Hard Day’s Night 1964

کاور خام
1,500 تومان

The Adventures of Sherlock Holmes

کاور خام
1,500 تومان

Monster-in-Law 2005

کاور خام
1,500 تومان

Monster-in-Law 2005

کاور خام
1,500 تومان

کاور های کالکشن

مشاهده همه

Saw Collection

کاور کالکشن
1,200 تومان

Peter Pan Collection

کاور کالکشن
1,200 تومان

Mission Impossible Collection

کاور کالکشن
1,200 تومان

Grinch Collection

کاور کالکشن
1,200 تومان

Mission Impossible Collection 7

کاور کالکشن
1,200 تومان

Disney • Pixar Collection – Set 3

کاور کالکشن
1,200 تومان

کاور ایرانی

مشاهده همه

نمور

1,500 تومان

شریک جرم

1,500 تومان

داوینچیز

1,500 تومان

نیسان آبی ۲

1,500 تومان

The Boy and the Heron 2023

لیبل
550 تومان

Poor Things 2023

لیبل
550 تومان

Lady Ballers 2023

لیبل
550 تومان

Eileen 2023

لیبل
550 تومان

Black Cake Season 1

لیبل
550 تومان

The Shepherd 2023

لیبل
550 تومان

آخرین کاور های آپلود شده

مشاهده همه

Genie 2023

950 تومان

Poor Things 2023

950 تومان

Poor Things 2023

1,200 تومان

Lady Ballers 2023

950 تومان

Lady Ballers 2023

1,200 تومان

Eileen 2023

950 تومان

Eileen 2023

1,200 تومان

Black Cake Season 1

1,200 تومان

Black Cake Season 1

1,400 تومان

Abigail 2023

950 تومان

Iron Sky 2012

1,200 تومان

Invasion U.S.A. 1985

1,200 تومان

Invasion U.S.A. 1985

1,200 تومان

Inbred 2011

1,200 تومان

Hush 2016

1,200 تومان

Howl 2015

1,200 تومان

How I Live Now 2013

1,200 تومان

High Life 2018

1,200 تومان

Harrigan 2013

1,200 تومان

Grabbers 2012

1,200 تومان

Godzilla 2014

1,200 تومان

Evil Dead 2013

1,200 تومان

Eden Lake 2008

1,200 تومان

Eat Locals 2017

1,200 تومان

Double Date 2017

1,200 تومان

Crawl 2019

1,200 تومان

Comedown 2012

1,200 تومان

Cobweb 2023

1,200 تومان

Carrie 2013

1,200 تومان

Captivity 2007

1,200 تومان

Biggles 1986

1,200 تومان

Saw 1-10 Set Box

100,000 تومان

Fargo Season 4

1,400 تومان

Fargo Season 3

1,400 تومان

Fargo Season 2

1,400 تومان

Fargo Season 1

1,400 تومان

نمور

1,500 تومان

Savage Dog 2017

950 تومان

Savage Dog 2017

950 تومان

The Engineer 2023

950 تومان

Mutt 2023

950 تومان

Fargo Season 5

1,400 تومان

Boat Story Season 1

1,400 تومان

شریک جرم

1,500 تومان

Sweet Home Season 2

1,400 تومان

Sweet Home Season 2

1,200 تومان

Culprits Season 1

1,400 تومان

Culprits Season 1

1,200 تومان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!